Arne-pensionen er kommet for at blive

Af Hans Andersen medlem af folketingent og Beskæftigelsesordfører for Venstre


Vi kan ikke komme udenom at ”Arne-pensionen” ikke er en blomst, der er groet i Venstres have. Når vi i Venstre har meldt ud, at vi ikke går til valg på at rulle retten til tidlig pension tilbage, skyldes det flere ting.

 

Mange har taget imod den nye pension og har indrettet deres liv efter det. Vi vil derfor ikke skabe utryghed for de mange, der er ved at trække sig tidligt tilbage.

 

Samtidigt må vi konstatere, at et stort flertal i Folketinget har fredet ordningen incl. Nye Borgerlig, Radikale og senest Danmarksdemokraterne, hvorfor selv et borgerligt regeringsskifte ikke er ensbetydende med en tilbagetrækning. Derfor kommer vi ikke til at rulle ordningen tilbage.

 

Vi har ikke haft indflydelse på indretningen af ordningen vedr. personkredsen og angående pensionen i udlandet, men forhåbentlig kan et blåt flertal efter valget rette om på dette - så vi kan sikre at det er en ordning, der ikke kun gælder bestemte faggrupper.

 

Som flere andre af regeringens beklagelige tiltag, så stiller retten til tidlig tilbagetrækning yderligere krav til den førte, økonomiske politik. Der er behov for ansvarlige reformer, der sikrer mere arbejdskraft, og som gør Danmark rigere. Det vil Venstre kæmpe for. Vi skal sikre, at endnu flere bliver en del af det arbejdende fællesskab. Dette skal gøres ved at sænke ydelserne til især arbejdsløse indvandrere og ved at give skattelettelser til mennesker i arbejde.

 

I Venstre vil vi i den kommende tid præsentere en række politiske udspil, der er tegnet med afsæt i de liberale dyder. Vi har præsenteret forslag til at flere skulle kunne komme til at eje deres egen bolig og dernæst har vi netop præsenteret et nyt forslag til en ny og mere fri beskæftigelsesindsats. Vi skal have valgkampen til at handle om mere frihed og flere muligheder så vi kan få en ny regering med Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen i spidsen.


Til næste artikel: Aarhus skal være tryg