Formål med nyhedsbrev


Formålet med nyhedsbrevet er, at vi ønsker at delagtiggøre og knytte medlemskredsen tættere til det vi udfører af politisk arbejde i det daglige. Såvel det organisatoriske og det egentlige politiske.

 

Håbet er naturligvis også, at det kan motivere flere medlemmer til at blive aktive i organisationen. Det kunne f.eks. være at

  • Blive inspireret til at stille op som kandidat for Venstre til byrådsvalget eller regionsrådsvalget i 2025
  • Blive en del af Venstre i Aarhus syds bestyrelse og dermed daglige ledelse.
  • Blive en del af en eller flere af de forskellige projektgrupper, som arbejder med egentlig politikudvikling, eller forskellige medlemsarrangementer.
  • Blive en af dem som arbejder aktivt med medlemsrekruttering. Det er ingen hemmelighed at medlemstallene i de politiske partier stille og roligt går den gale vej – også for Venstre i Aarhus Syd.
  • Blive aktiv i valgkampe, f.eks. ved at hjælpe med plakater, omdeling af flyers, hjælpe vores opstillede kandidater med gadeaktiviteter, kagebagning til dem som er ”ude i marken”, eller noget helt andet.

 

Vi modtager meget gerne input til temaer og emner der kan være relevante at have fokus på i et kommende nyhedsbrev. Input skal sendes til nyhedsbrev@venstreaarhussyd.dk